A belterületi vadkárok megítélésének jogi és biológiai ellentmondásai

 

Hatályos jogszabályaink a vadállománnyal, mint állami tulajdonban lévő természeti erőforrással való gazdálkodást a vadászatra jogosult feladatává teszik. A vadászegyesület, mint a vadászati jog gyakorlásának jellemző formája is azt tényt támasztja alá, hogy a vadgazdálkodás elsődleges célja nem lehet az anyagi haszonszerzés, így a vad létjogosultságát sem a pillanatnyi gazdasági viszonyok határozzák meg. A vadászathoz és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó kártérítési szabályok azonban ezt általában nem veszik figyelembe, ahogy nem építik be megfelelően a vadbiológia tudományának eredményeit sem. Ennek egyik következménye, hogy az egyes jogszabályok önmagukban, valamint az Alaptörvényhez képest is súlyos ellentmondásokkal terheltek. Ezen ellentmondásokat a joggyakorlat nem képes föloldani, mi több, elmélyíti, mely jelenség a belterületi vadkárok esetében a legszembetűnőbb.

Bővebben >>